Fornnordisk religion

ReligionReligionsvetenskap/-historiaGermansk religion → Fornnordisk religion

Books

Ellis Davidson, H.R.

1 bok (varav 0 läst), 240 sidor

Enoksen, Lars Magnar

3 böcker (varav 0 lästa), 455 sidor

Holtsmark, Anne

1 bok (varav 0 läst), 155 sidor
Fornnordisk mytologi
- Tro och myter under vikingatiden
155 sidor
9144346212

Hultkrantz, Åke

1 bok (varav 0 läst), 112 sidor
Vem är vem i nordisk mytologi
- Gestalter och äventyr i Eddans gudavärld
112 sidor
9129593956

Näsström, Britt-Mari

3 böcker (varav 0 lästa), 1 059 sidor
Blot
- Tro och offer i det förkristna Norden
308 sidor
9113010379
375 sidor
9789144022239
Nordiska gudinnor
- Nytolkningar av den förkristna mytologin
376 sidor
9789100122379

Ohlmarks, Åke

3 böcker (varav 0 lästa), 1 135 sidor
Den okända Eddan
- Eddica Apocryphica
416 sidor
 
Asar, vaner och vidunder
- Den fornnordiska gudavärlden - saga, tro och myt
305 sidor
 

Okänd författare

2 böcker (varav 0 lästa), 587 sidor
320 sidor
9171022910
Den poetiska Eddan
- Översättning av Björn Collinder
267 sidor
 

Schön, Ebbe

1 bok (varav 0 läst), 265 sidor
Asa-Tors hammare
- Gudar och jättar i tro och tradition
265 sidor
9789172240827

Ström, Folke

1 bok (varav 0 läst), 265 sidor
Nordisk hedendom
- Tro och sed i förkristen tid
265 sidor
912416206X

Strömbäck, Dag

1 bok (varav 0 läst), 330 sidor
Sejd
- Och andra studier i nordisk själsuppfattning
330 sidor
9178443180

Sturlasson, Snorre

1 bok (varav 0 läst), 298 sidor
Snorres edda
- Översättning av Karl G. Johansson och Mats Malm
298 sidor
9171024492